Conducerea Societatii:
Last update: 07.09.2021
Click pe nume pentru a vedea documentele atasate
Documente publice:
Documente ale AGA
Componenta Consiliului de Administratie in conformitate cu Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor nr. 11/17.09.2018, 9/27.03.2019, 22/26.11.2019 si Hotararea AGA nr.6/03.06.2020 este urmatoarea:
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: Ing. SAVU NATANAEL
DIRECTOR ECONOMIC: Ec. LASCUT FELICIA
DIRECTOR EXPLOATARE: Ing. FAUR MONICA
DIRECTOR ILUMINAT PUBLIC SI INFRASTRUCTURA: Ing. CRAȘOVAN DAVID
DIRECTOR JURIDIC SI RESURSE UMANE: Jur. NEGREA LUCIA
Guvernanta corporativa
Arhiva documente contabile 2013-2016
Transparență
Legal
Alte servicii
Forum
Planificare traseu
Sistem taxare
Ticketing
Muzeu transport
Despre noi